top of page
programme alliance

EMERGENCE XL - ALLIANCE, ONZE INTEGRATIESTRATEGIE IN BRUSSEL

Identificatie, hechting en integratie van jongeren die een netwerk nodig hebben

HET PROJECT
EMERGENCE XL ALLIANCE

Het Alliance-project beoogt een strategie op te zetten voor het identificeren, aanhaken en integreren van jongeren die niet bekend zijn bij het plaatselijke arbeidsstelsel en die geen netwerk hebben, met als doel hen te begeleiden naar het SSI-stelsel (Socio-professionele Integratie).

programme alliance

DOELGROEP

Jongeren onder de 25 jaar die het onderwijssysteem hebben verlaten zonder kwalificaties of diploma's en die herhaaldelijk problemen ondervinden bij het vinden van een vaste baan.

DOELSTELLINGEN

Integratie van de jongere in het integratiecircuit door

  • registratie bij Actiris

  • opleiding die tot een kwalificatie leidt,

  • hervatting van de studies,

  • of enige andere actie die tot tewerkstelling leidt.

ONZE METHODE ALLIANCE

Alliance is gericht op de sociaal-professionele integratie van jongeren op de arbeidsmarkt. Om dit te bereiken gebruikt Emergence XL sport als een instrument voor interventie, hechting en integratie door het creëren van een vertrouwensrelatie tussen de jongeren en de A.S.B.L. Het project voorziet in een versterkte ondersteuning door het mobiliseren van een enkele referent en door sport te gebruiken als een pedagogisch instrument.

Sportbeoefening mobiliseert namelijk een reeks kwaliteiten, vaardigheden en waarden die ook in elke situatie van sociale interactie noodzakelijk zijn (discipline, zelfvertrouwen, zelfbeheersing, verdraagzaamheid, respect voor anderen, enz.) en is een uitstekende drager van onderwijs en integratie.

Alliance zet een pedagogisch programma op dat de verwerving mogelijk maakt van sociale, burgerlijke en relationele vaardigheden, die overdraagbaar zijn op het dagelijkse leven en op de arbeidsmarkt.

De jongere die zich voor het programma inschrijft, zal een volwassene vinden die bereid is naar hem te luisteren en een vertrouwensrelatie tot stand te brengen. Zij zullen dus kunnen profiteren van:

  • Sociaal-professionele ondersteuning en follow-up,

  • individuele begeleiding door middel van lichaamsbeweging en sport,

  • opleiding over het PSI-aanbod.

sport fitness

NEEM CONTACT OP

Voor meer informatie over het Alliance programma of om je hiervoor in te schrijven zijn wij elke dag van de week telefonisch bereikbaar!

bottom of page