top of page
Emergence XL

OVER EMERGENCE XL, EEN INNOVATIEF CONCEPT IN BRUSSEL

Lid worden van Emergence XL betekent helpen om een jongere aan het werk te krijgen!

DE OORSPRONG VAN EMERGENCE XL

Emergence XL, dat in april 2009 is opgericht, heeft zich van meet af aan ten doel gesteld sport te gebruiken als middel om de sociaaleconomische integratie van jongeren die de school hebben verlaten, te bevorderen. Deze jongeren zijn vaak op zoek naar zingeving in een maatschappij waarin de referentiepunten steeds vager worden, en dit is wat wij hen wilden brengen.

Sindsdien hebben wij ons gediversifieerd en de kans gekregen om een groot aantal nieuwe projecten te ontwikkelen via een innovatief bedrijfsmodel. Sociaal ondernemerschap is in feite een model dat sociale waarde creëert en op lange termijn levensvatbaar is. Onze manier van zaken doen bestaat uit het nastreven van onze doelstellingen door de mens in het middelpunt van onze belangstelling te plaatsen. Alle activiteiten van Emergence XL zijn daarom gestructureerd in twee delen, gebaseerd op dezelfde waarden.

PUBLIEK ONDERDEEL MET HET SPORTCENTRUM EMERGENCE

Het sportcentrum concentreert zich op gevechtssporten, maar biedt ook een groot aantal groepslessen van hoge kwaliteit die worden gegeven door ervaren leraren. Ons complex is een ontmoetings- en uitwisselingsplaats die voor iedereen open staat en die een verschillend publiek in staat stelt hun passie voor sport te delen.

Alle opbrengsten van het sportcentrum maken het mogelijk om het sociale aspect van onze VZW te financieren

sport collectif

SOCIAAL ASPECT

De sociale doelstellingen die met onze projecten worden nagestreefd, zijn:

de sociaal-professionele integratie van jongeren door middel van sport,

toegang tot sport voor iedereen,

sport als therapie en als kanalisering,

sport als instrument voor emancipatie, sociale cohesie en samenleven.

salle sport

EEN WOORD VAN DE PRESIDENT

Uitgaande van de vaststelling dat een groot deel van de Brusselse jeugd dagelijks geconfronteerd wordt met talrijke structurele integratiemoeilijkheden en dat de statistieken over werkzoekenden een aanzienlijk aantal werkloze jongeren laten zien, heeft het college van Bourgmestre en Échevins van de gemeente Elsene zich tot taak gesteld hier iets aan te doen."

Aangezien ik al vele jaren in de sportwereld werk met jongeren uit kansarme milieus, is het idee om een op sport gebaseerde ondersteuningsstructuur op te zetten heel natuurlijk ontstaan.

Sport, op een doordachte en goed begeleide manier georganiseerd, blijkt een doeltreffend middel te zijn om deze groep mensen te bereiken en hen aan te moedigen zichzelf te overtreffen. De lichamelijke gezondheid van de betrokken jongeren, maar ook hun moreel en hun geestelijke gezondheid worden verbeterd. Ik zou graag oplossingen uitwerken om de socio-professionele integratie van jongeren uit Elsene en Brusselse jongeren te vergemakkelijken.

Zo ontstond een bredere bezinning op de integrerende mogelijkheden van sport, met als uiteindelijk idee het aanbieden van sportcoaching aan jongeren die uit de maatschappij zijn gestapt en geïndividualiseerde ondersteuning bij bredere integratieprocessen.

Er werd een marktstudie uitgevoerd om initiatieven voor integratie door middel van sport te identificeren en al heel snel kwam er een project met concrete resultaten van succes uit de bus. Het Emergence-project in Le Havre heeft na vijf jaar niet minder dan 600 jongeren in staat gesteld werk te vinden via een programma dat sport en job-coaching combineert.

sport fitness

NEEM CONTACT OP

Ontdek onze sportactiviteiten en onze sociale projecten: bezoek ons in Elsene of neem telefonisch contact met ons op!

bottom of page